Üdülési szerződés

1. Déri Zoltán 8784 Kehidakustány Viola út 3 szám alatti lakos mint üdültető, és az üdülésben részt vevő utas között az alábbi feltételekkel jött létre.
 
2. Az üdülési szerződés aláírtnak tekintendő, ha a vendég vagy meghatalmazottja az üdülést írásban megrendelte, és ezzel az üdülési feltételeket, a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte, és elfogadta valamint az előleget kifizette.
 
3. A részvételi dij nem taratalmazza az uatasbiztosítást, ezt igény szerint az utasnak kell megkötni.
 
4. A részvételi dij tartalmazza a szállás költségét, a melegvíz, fűtés, áramszolgáltatást, takarítást   az ágyneműt, továbbá a területen kocsi beállók, gyerekjátszótér, használatát.
 
5. A jelentkezéskor kell az üdülési dij 30%-át előlegként fizetni, készpénzben, átutalással, vagy rózsaszín csekken postai úton fizetni. A fennmaradó összeget az üdülés megkezdésekor, szállás átvételét követően kérjük kiegyenlíteni.
 
6. Az előleg befizetéséről, és a foglalásról  a befizetőt külön kérésre értesítjük, és részére visszaigazoljuk. Amennyiben az utas a az előleg befizetését elmulasztja, megrendelését töröljük.
 
7. Amennyiben üdülési csekk felhasználásával szeretnének foglalni, azt kérjük előre  telefonon,   levélben előzetesen jelezni, és azt külön egyeztetni.
 
8.  A szállás az üdülés megkezdésének napján 14 órától foglalható el és azt a távozás napján 10 óráig kérjük elhagyni. Ettől eltérni egyéni egyeztetéssel lehet.
 
9. Az előleget kérjük elküldeni postai címünkre készpénzben (Déri Zoltán, 8900 Zalaegerszeg     Köztársaság u. 82.fsz. 1.), illetve átutalni Déri  Zoltán számlaszámra: 11773494-00455101-00000000.
 
10. Lemondási feltételek:
     - 60 naptári napon kivül történő lemondás kötbérmentes.
     - 60 napon belüli lemondásnál az alábbi költségeket kell az uatasnak megtérítenie:
     - 60-30 naptári nap esetében a részvételi dij 15%-a.
     - 30 naptári napon belül a részvételi dij 30%-a.
    
A lemondási időponton azt kell érteni, amikor az utas elállási szándékát írásban bejelenti, és arról üdültető tudomást szerzett.
 
11. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborus események, terror támadás, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a  szolgáltatás ezen okból történő elmaradásáért, módosulásáért az üdültető felelősséget nem vállal.
 
12. Az üdülés során utas által 3-ik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik  felelőséggel. Az üdülővendég személyes tárgyaiért felelősséget nem vállalunk.
 
13. A Barbara Apartmanház udvarán a sportolás i lehetőség megengedett,de az esetleges bekövetkező balesetért felelősséget nem vállalunk. Gyermekek játszóteret csak szülői felügyelettel, saját felelőséggel használhatják.
 
14. Kérjük az üdültetővel szembeni kifogásait az üdültetővel közöljék. Amennyiben szóban nem sikerül megegyezni, úgy kérjük jegyzőkönyv felvételét. Az üdülés befejezését követően 8 napon belül a felek Birósághoz fordulhatnak kárigényükkel, és minden perben alávetik magukat  Keszthelyi Városi Biróság kizárólagos illetékességének.


2010.02.04.